Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

 • Wojciech DrygasProf. dr hab. n. med. Prezes Zarządu

  Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, profilaktyki chorób serca i naczyń oraz medycyny sportowej. Od 2002 r. Kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie. Od 1997 r. Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . Ekspert Polskiego Forum Profilaktyki, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Komitetu Redakcyjnego Polskiego Forum Profilaktyki.

 • Jadwiga CharzewskaProf. dr hab. n. biol.

  Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Norm Żywieniowych Instytutu Żywności i Żywienia. Członek wielu stowarzyszeń żywieniowych krajowych i międzynarodowych. Autorka licznych publikacji dotyczących zaleceń i norm żywienia człowieka oraz współautorka rekomendacji postępowań w medycynie perinatalnej. Zajmuje się problematyką wpływu żywienia na rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży.

 • Agnieszka Rejer-Mellin

  Dyrektor ds. Projektów Stowarzyszenia "Zdrowe Pokolenia". Doradca Public Affairs i Public Relations o bogatym i wszechstronnym doświadczeniu w zarządzaniu wizerunkiem i reputacją organizacji. Specjalizuje się w realizacji projektów komunikacji korporacyjnej, transakcyjnej, zarządzaniu kryzysowym oraz doradztwie strategicznym. Doświadczona ekspert projektów NGOs, współpracująca ze środowiskiem medycznym, administracją publiczną i stroną społeczną. Wspołautorka projektów edukacyjnych i CSR. 

 • Magdalena Smolińska

  Manager w zakresie zarządzania, magister Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwentka podyplomowych studiów na kierunku Psychologia Zachowań Rynkowych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 15. letnie doświadczenie w zarządzaniu kluczowymi markami na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Była kierownikiem ds. rozwoju biznesu w dużej międzynarodowej korporacji, gdzie szukała i wdrażała nowe kierunki rozwoju firmy. Kierowała projektami, w których nadzorowała kilkunastoosobowe zespoły. W 2010 została wybrana przez Zarząd firmy do europejskiego program rozwoju talentów, przygotowującego przyszłych członków zarządu, który ukończyła w grudniu 2011. Od początku związana z działalnością Stowarzyszenia.

 • Piotr SochaProf. dr hab. n. med. Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra i gastroenterolog. Kierownik oddziału Gastroenterologii i Hepatologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Przewodniczący Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. Od 2010 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Zajmuje się m.in. zaburzeniami karmienia u dzieci i programowaniem żywieniowym.

 • Anna StolarczykDr inż.

  Absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka na SGGW w Warszawie. Pracuje w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zajmuje się leczeniem dietetycznym pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego, alergią na pokarmy, chorobami nerek, wątroby, neurologicznymi i o podłożu genetycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Sekretarz Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży przy Komitecie Nauki o Żywieniu Człowieka PAN.

 • Zbigniew KułagaDr n. med.

  Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Koordynator projektów: OLAF – „Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w Polsce”, OLA – „Wartości referencyjne ciśnienia tętniczego polskich „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia” w ramach Projektu pod nazwą „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Realizator projektu ToyBox – „Edukacja w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców oraz nauczycieli przedszkoli”.

 • Halina WekerProf. nadzw. dr hab. n. med. Przewodnicząca Rady Naukowej

  Kieruje Zakładem Żywienia i Zespołem Medyczno-Żywieniowym w Instytucie Matki i Dziecka. Wykładowca na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w problematyce związanej z żywieniem dzieci oraz kobiet w okresie ciąży i laktacji. Członek forum ekspertów zajmujących się opracowaniem zaleceń żywieniowych dla niemowląt i małych dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ekspert opiniujący środki spożywcze, w tym przeznaczone dla niemowląt i młodszych dzieci.

 • Krystyna Wąsowska-KrólikowskaProf. dr hab. n. med.

  Pediatra, alergolog oraz gastroenterolog. Prezes Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, kierownik Kliniki Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Sekcji Alergii na Pokarmy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zajmuje się alergią pokarmową u dzieci.

 • Halina WośProf. dr hab. n. med.

  Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jej zainteresowania skupiają się na zagadnieniach ogólnopediatrycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematów gastrologicznych i żywieniowych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Autorka publikacji, które dotyczą zagadnień odżywiania dzieci w różnych grupach wiekowych i z różnymi schorzeniami.

 • Piotr TalarekDyrektor Generalny Członek Założyciel

  Menedżer i specjalista komunikacji społecznej, absolwent Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego i Bankowości Inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowej. Posiada niemal dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami doradczymi, związanymi z komunikacją korporacyjną, kryzysową i społeczną. Członek International Public Relations Association i Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Gościnnie wykładał m.in. w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu, London School of Public Relations, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie jest Partnerem w firmie doradztwa komunikacyjnego TBT i Wspólnicy.

 • Jadwiga CharzewskaProf. dr hab. n. biol. Członek Założyciel

  Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Norm Żywieniowych Instytutu Żywności i Żywienia. Członek wielu stowarzyszeń żywieniowych krajowych i międzynarodowych. Autorka licznych publikacji dotyczących zaleceń i norm żywienia człowieka oraz współautorka rekomendacji postępowań w medycynie perinatalnej. Zajmuje się problematyką wpływu żywienia na rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży.

 • Mieczysława Czerwionka-SzaflarskaProf. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Alergolog, gastroenterolog, pediatra. Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pediatrii. Członek Komisji Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

 • Anna DobrzańskaProf. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii oraz neonatologii. Od 1996 r. kierownik Kliniki Neonatologii Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pediatrii. Autorka wielu prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Członek licznych stowarzyszeń medycznych m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

 • Wojciech DrygasProf. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, profilaktyki chorób serca i naczyń oraz medycyny sportowej. Od 2002 r. Kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie. Od 1997 r. Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . Ekspert Polskiego Forum Profilaktyki, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Komitetu Redakcyjnego Polskiego Forum Profilaktyki.

 • Teresa JackowskaProf. nadzw. dr hab. n. med.

  Od 23 stycznia 2015 roku jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie Pediatrii. Kieruje Kliniką Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 2013 roku została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oskarem Polskiej Pediatrii. W tym samym roku została społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Uczestniczy w pracach zespołu ekspertów ds. szczepień przy ministrze zdrowia.

 • Maciej KaczmarskiProf. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Pediatra, alergolog, gastroenterolog. Kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (poprzednio III Klinika Chorób Dzieci). Specjalizuje się w problematyce alergii pokarmowej u dzieci, w powiązaniu z zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego, astmą wczesnodziecięcą, atopowym zapaleniem skóry i innymi rzadkimi postaciami klinicznymi nadwrażliwości pokarmowej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Od 22 lat jest konsultantem województwa podlaskiego w dziedzinie pediatrii.

 • Andrzej KurylakProf. dr hab. n. med.

  Bio w przygotowaniu

 • Krzysztof FyderekProf. dr hab. n. med.

  Kierownik Kliniki Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Prezes Fundacji „O Zdrowie Dziecka” Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

 • Anna ObuchowiczProf. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Kieruje Zakładem Żywienia i Zespołem Medyczno-Żywieniowym w Instytucie Matki i Dziecka. Wykładowca na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w problematyce związanej z żywieniem dzieci oraz kobiet w okresie ciąży i laktacji. Członek forum ekspertów zajmujących się opracowaniem zaleceń żywieniowych dla niemowląt i małych dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ekspert opiniujący środki spożywcze, w tym przeznaczone dla niemowląt i młodszych dzieci.

 • Jerzy SochaProf. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Profesor medycyny, magister psychologii, specjalista w dziedzinie pediatrii oraz gastroenterologii. Przez lata związany z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, którą kierował w latach 2010 r. był zastępcą dyrektora do spraw klinicznych tego Instytutu. Przez dwie kadencje do 2010 roku przewodniczył Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, w której nadal jest członkiem. Kierownik grantu „ Ocena czynników ryzyka usposabiających do miażdżycy w celiakii u dzieci”. Przewodniczący Rady Naukowej wydawnictwa „Standardy Medyczne”. Autor kilku monografii oraz wielu artykułów naukowych. Zajmuje się wpływem żywienia na choroby cywilizacyjne.

 • Piotr SochaProf. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra i gastroenterolog. Kierownik oddziału Gastroenterologii i Hepatologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Przewodniczący Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. Od 2010 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Zajmuje się m.in. zaburzeniami karmienia u dzieci i programowaniem żywieniowym.

 • Jerzy StańczykProf. dr hab. n. med.

  Bio w przygotowaniu

 • Hanna SzajewskaProf. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra. Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Probiotycznego i Prebiotycznego. Przewodnicząca Sekcji Żywienia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Zajmuje się m.in. żywieniem dzieci, w tym zapobieganiem chorobom poprzez modyfikacje żywieniowe we wczesnym okresie życia, chorobami dietozależnymi oraz probiotykami i prebiotykami. Współautorka wielu europejskich wytycznych dotyczących żywienia dzieci.

 • Krystyna Wąsowska-KrólikowskaProf. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Pediatra, alergolog oraz gastroenterolog. Prezes Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, kierownik Kliniki Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Sekcji Alergii na Pokarmy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zajmuje się alergią pokarmową u dzieci.

 • Halina WekerProf. nadzw. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Kieruje Zakładem Żywienia i Zespołem Medyczno-Żywieniowym w Instytucie Matki i Dziecka. Wykładowca na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w problematyce związanej z żywieniem dzieci oraz kobiet w okresie ciąży i laktacji. Członek forum ekspertów zajmujących się opracowaniem zaleceń żywieniowych dla niemowląt i małych dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ekspert opiniujący środki spożywcze, w tym przeznaczone dla niemowląt i młodszych dzieci.

 • Halina WośProf. dr hab. n. med. Członek Założyciel

  Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jej zainteresowania skupiają się na zagadnieniach ogólnopediatrycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematów gastrologicznych i żywieniowych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Autorka publikacji, które dotyczą zagadnień odżywiania dzieci w różnych grupach wiekowych i z różnymi schorzeniami.

 • Michał BrzezińskiDr. n. med.

  Bio w przygotowaniu

 • Zbigniew KułagaDr n. med. Członek Założyciel

  Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Koordynator projektów: OLAF – „Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w Polsce”, OLA – „Wartości referencyjne ciśnienia tętniczego polskich „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia” w ramach Projektu pod nazwą „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Realizator projektu ToyBox – „Edukacja w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców oraz nauczycieli przedszkoli”.

 • Józef RusinDr. n. med.

  Bio w przygotowaniu

 • Anna StolarczykDr inż. Członek Założyciel

  Absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka na SGGW w Warszawie. Pracuje w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zajmuje się leczeniem dietetycznym pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego, alergią na pokarmy, chorobami nerek, wątroby, neurologicznymi i o podłożu genetycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Sekretarz Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży przy Komitecie Nauki o Żywieniu Człowieka PAN.

 • Agnieszka DolnaCzłonek Wspierający

  Bio w przygotowaniu

 • Barbara Paszkiewicz-LaskowskaCzłonek Założyciel

  Bio w przygotowaniu

 • Magdalena SmolińskaCzłonek Założyciel

  Manager w zakresie zarządzania, magister Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwentka podyplomowych studiów na kierunku Psychologia Zachowań Rynkowych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 15. letnie doświadczenie w zarządzaniu kluczowymi markami na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Była kierownikiem ds. rozwoju biznesu w dużej międzynarodowej korporacji, gdzie szukała i wdrażała nowe kierunki rozwoju firmy. Kierowała projektami, w których nadzorowała kilkunastoosobowe zespoły. W 2010 została wybrana przez Zarząd firmy do europejskiego program rozwoju talentów, przygotowującego przyszłych członków zarządu, który ukończyła w grudniu 2011. Od początku związana z działalnością Stowarzyszenia.

 • Marta SzulcCzłonek Założyciel

  Bio w przygotowaniu

 • Mariola Urbanowska-JęcekCzłonek Założyciel

  Bio w przygotowaniu

 • Magdalena Sot-Szewczyk

  Specjalistka ds. projektów, pracowniczka Sekretariatu Stowarzyszenia "Zdrowe Pokolenia"

 • Agnieszka Stecko-Żukowska

  Specjalistka ds. projektów, pracowniczka Sekretariatu Stowarzyszenia "Zdrowe Pokolenia"