Anna Stolarczyk

Anna Stolarczyk

Absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka na SGGW w Warszawie. Pracuje w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zajmuje się leczeniem dietetycznym pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego, alergią na pokarmy, chorobami nerek, wątroby, neurologicznymi i o podłożu genetycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Sekretarz Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży przy Komitecie Nauki o Żywieniu Człowieka PAN.