Pierwszy warsztat żywieniowy w ramach programu „Czym skorupka za młodu…”

We współpracy z Kliniką Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz firmą Nutricia Polska, Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” stworzyło program warsztatów żywieniowych dla…

Debata w Sejmie RP pt.: „Czy stać nas na złe żywienie dzieci?” pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz

14 listopada 2012 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”, Sejmowej Komisji Zdrowia, Podkomisji stałej ds. Zdrowia…

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”

8 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”. „Zgromadziła…