Partner w dialogu

Partner programu warsztatów żywieniowych „Czym skorupka za młodu…”

Partner koalicji "Szkoła w ruchu"

Partner w dialogu

Partner w dialogu

Partner w dialogu

Partner w dialogu

Partner w dialogu

Partner Raportu na temat ekonomicznych i społecznych skutków złego żywienia dzieci

Udział w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Uczestnictwo przedstawicieli Ministerstwa w cyklu organizowanych debat poświęconych żywieniu i problemowi otyłości w Sejmie RP

Partner programu związanego z zapobieganiem otyłości wśród dzieci

Partner w dialogu

Patronat honorowy raportu „Bezpieczeństwo żywności aa potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci”

Patronat honorowy programu pilotażowego związanego z zapobieganiem otyłości wśród dzieci

Partner Poradnika Żywienia Dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia

Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości. Współorganizator cyklu debat poświęconych żywieniu i problemowi otyłości w Sejmie RP.