Misja

Misją Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia” jest poprawa kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa przez promocję postaw prozdrowotnych oraz prawidłowych nawyków żywieniowych u niemowląt i dzieci. Stowarzyszenie realizuje swoją misję w następujących obszarach:

EDUKACJA RODZICÓW w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych

EDUKACJA RODZICÓW w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych

Upowszechnianie nowoczesnej WIEDZY W ŚRODOWISKU MEDYCZNYM

Upowszechnianie nowoczesnej WIEDZY W ŚRODOWISKU MEDYCZNYM

WSPIERANIE ZMIAN SYSTEMOWYCH mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej dzieci

WSPIERANIE ZMIAN SYSTEMOWYCH mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej dzieci

O nas

Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” powstało w sierpniu 2012 roku z inicjatywy grupy wybitnych ekspertów: specjalistów pediatrów, gastroenterologów, epidemiologów oraz dietetyków, którzy pod szyldem „Zdrowe Pokolenia” zgromadzili swoje doświadczenia i wiedzę oraz zaangażowanie w działalność społeczną. Jednym z inicjatorów powołania Stowarzyszenia była prof. Anna Dobrzańska, ówczesny Krajowy Konsultant w dziedzinie Pediatrii. Do grona Członków-Założycieli należą także: prof. Hanna Szajewska, prof. Piotr Socha, prof. Jadwiga Charzewska, prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. Jerzy Socha, prof. Halina Woś, prof. Krzysztof Fyderek, prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska, prof. Halina Weker, prof. Maciej Kaczmarski, prof. Anna Obuchowicz, dr Anna Stolarczyk i dr Zbigniew Kułaga.

Od 2020 roku Członkami Zarządu są: prof. Jadwiga Charzewska, Magdalena Smolińska oraz Agnieszka Rejer-Mellin. Prezesem Zarządu jest Piotr Talarek.

Inspiracją do powstania Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia” były alarmujące wyniki badań oceny stanu żywienia dzieci w wieku 6 i 12 miesięcy oraz w przedziale 13-36 miesięcy, jakie w 2011 roku przeprowadzono w Instytucie Matki i Dziecka oraz Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przy współpracy Fundacji Nutricia. Wynika z nich między innymi, że dieta dzieci pomiędzy 1. a 3. rokiem życia jest źle zbilansowana, czego efektem jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI) u ponad połowy z nich. Co więcej, tylko 25 proc. 6-miesięcznych niemowląt oraz 33 proc. dzieci w wieku 12 miesięcy dostaje prawidłową liczbę posiłków, a jedynie 7 proc. badanych rodziców stosuje się do zaleceń żywieniowych dla tej grupy wiekowej. Członkowie-Założyciele Stowarzyszenia stoją na stanowisku, że połączenie wysiłków środowiska medycznego i ekspertów z różnych dziedzin, edukacja rodziców oraz prowadzenie dialogu z decydentami to najlepsza droga do poprawy sytuacji związanej z żywieniem polskich dzieci.

Cele

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Kształtowanie świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie zasad prozdrowotnego stylu życia;
  • Promocję idei programowania żywieniowego jako istotnego czynnika determinującego kondycję zdrowotną społeczeństwa;
  • Inicjowanie i wspieranie debaty publicznej na temat społecznych i ekonomicznych konsekwencji nieprawidłowych nawyków i zachowań;
  • Aktywny dialog ze środowiskiem medycznym;
  • Aktywny dialog z przedstawicielami administracji publicznej, parlamentarzystami oraz organizacjami pozarządowymi;
  • Wspieranie organizacji pozarządowych działających w sektorze ochrony zdrowia;
  • Organizowanie szkoleń dotyczących ochrony i promocji zdrowia;
  • Współpracę z ekspertami w dziedzinie zdrowia i żywienia.

Status stowarzyszenia