Pierwszy warsztat żywieniowy w ramach programu „Czym skorupka za młodu…”
Aktualności

Pierwszy warsztat żywieniowy w ramach programu „Czym skorupka za młodu…”

Pierwszy warsztat żywieniowy w ramach programu „Czym skorupka za młodu…”
Aktualności

Pierwszy warsztat żywieniowy w ramach programu „Czym skorupka za młodu…”

We współpracy z Kliniką Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz firmą Nutricia Polska, Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” stworzyło program warsztatów żywieniowych dla rezydentów w ośrodkach pediatrycznych oraz studentów – członków Kół Naukowych.

16 listopada 2013 roku w Warszawie odbył się pierwszy warsztat poświęcony zasadom prawidłowego żywienia niemowląt i dzieci. W programie szkolenia znalazły się zagadnienia dotyczące oceny antropometrycznej, schematów żywienia, zasad suplementacji w pierwszych latach życia dziecka oraz specyfiki żywności dla niemowląt i małych dzieci. Zajęcia prowadzone były przez zespół ekspertów prof. Hanny Szajewskiej z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistę – dietetyka z firmy Nutricia Polska. Do wzięcia udziału w warsztatach zaproszono młodych lekarzy – rezydentów oddziałów pediatrycznych warszawskich szpitali oraz studentów – członków kół naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Program realizowany jest pod hasłem „Czym skorupka za młodu…” i składa się z dwóch modułów: pierwszy dotyczy podstawowych zasad prawidłowego żywienia dzieci, drugi – dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Celem programu jest promocja i rozpowszechnianie wśród młodych lekarzy pediatrów oraz studentów medycyny najnowszej wiedzy z zakresu żywienia niemowląt i małych dzieci, a także zwiększenie ich świadomości na temat żywności dla niemowląt i małych dzieci.

Ze względu na pozytywny odbiór inicjatywy wśród uczestników, Stowarzyszenie w planach na 2014 rok ma realizację programu w kolejnych miastach: Olsztynie, Białymstoku, Katowicach i Trzebnicy. W ramach programu „Czym skorupka za młodu…” powstanie również cykl newsletterów o tematyce żywieniowej oraz serwis internetowy, gdzie zainteresowani będą mogli skorzystać z „Banku wiedzy”, znaleźć informacje o warsztatach lub sprawdzić swoją wiedzę w konkursach.

Newsletter: „Dziecko dziś – dorosły jutro”