Program pilotażowy na Śląsku pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa
Aktualności

Program pilotażowy na Śląsku pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa

Program pilotażowy na Śląsku pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa
Aktualności

Program pilotażowy na Śląsku pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa

Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” przygotowało oraz zainicjowało program związany ze „screeningiem” błędów żywieniowych oraz włączeniem rozmów o żywieniu do wizyt profilaktycznych dzieci do lat 3.

Celem programu, którego pilotaż realizowany jest w województwie śląskim, jest poprawa sytuacji związanej z nieprawidłowym stanem żywienia i odżywienia polskich niemowląt i dzieci. Głównym elementem programu jest wprowadzenie narzędzia do „screeningu” błędów żywieniowych dzieci. W myśl założeń programu, 1-stronnicowy „Formularz Żywienia i Odżywienia Dziecka 0-3” jest wypełniany przez rodziców z pomocą pielęgniarki odpowiedzialnej za pomiar masy i długości ciała przed wizytą profilaktyczną, a następnie analizowany przez lekarza pediatrę. Wprowadzenie Formularza ma na celu udostępnienie lekarzom narzędzia do identyfikacji błędów żywieniowych popełnianych przez rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci, a tym samym realizacji działań profilaktycznych w zakresie żywienia i przyszłej ochrony Polaków przed chorobami dietozależnymi – cukrzycą i chorobami serca. W intencji grupy ekspertów – inicjatorów programu, narzędzie to ma być dla lekarzy dużym ułatwieniem oraz pozwoli na oszczędność czasu. Ważnym elementem programu jest także zwrócenie uwagi rodziców niemowląt i najmłodszych dzieci na problem nieprawidłowych nawyków żywieniowych oraz ich konsekwencji dla późniejszej kondycji zdrowotnej, a także edukacja za pomocą dodatkowych materiałów promocyjnych.

Projekt realizowany jest w województwie śląskim pod Honorowym Patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Pana Mariusza Kleszczewskiego oraz przy wsparciu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pediatrii, Pani Profesor Anny Dobrzańskiej i Konsultanta Województwa Śląskiego w dziedzinie Pediatrii, Pani Profesor Anny Obuchowicz. Programem objętych jest ok. 110 lekarzy z 53 placówek POZ oraz ok. 2 000 rodziców dzieci do 3. roku życia.

Formularz Oceny Żywienia i Odżywienia Dziecka 0-3

Materiały dodatkowe dla rodziców

Materiały dodatkowe dla lekarzy

Model i schemat karmienia niemowląt

Siatki centylowe