Już wkrótce rusza pilotaż standardu szpitalnego żywienia „Dieta Mamy” – Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” konsultantem projektu

Category: Aktualności

Już wkrótce rusza pilotaż standardu szpitalnego żywienia „Dieta Mamy” – Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” konsultantem projektu

Category: Aktualności

157813782_242195704092818_1413137996458724222_n
Aktualności

Już wkrótce rusza pilotaż standardu szpitalnego żywienia „Dieta Mamy” – Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” konsultantem projektu

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia przystępuje do realizacji założeń projektu pod hasłem „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Ma on na celu określenie oraz wdrożenie kompleksowych zasad żywienia szpitalnego, a w efekcie wzrost satysfakcji pacjentów z jakości posiłków w placówkach medycznych oraz podniesienie ich świadomości w zakresie zdrowej diety. Wśród podmiotów opiniujących projekt znalazło się także Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia”. Rozporządzenie dotyczące założeń programu powstało jako odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zgłaszane nieprawidłowości w systemie żywienia szpitalnego, zebrane m.in. w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2018 r. Grupą pilotażową, którą w pierwszej kolejności obejmą zmiany, będą kobiety w ciąży i okresie poporodowym, których potrzeby żywieniowe wymagają szczególnej troski. W praktycznym wymiarze efektem programu będzie dwukrotne zwiększenie dziennej stawki żywieniowej (w porównaniu do obecnej stawki podstawowej), co pozwoli podnieść jakość serwowanych w szpitalach posiłków.

Dodatkowo w ramach projektu „Dieta Mamy” podjęte zostaną działania edukacyjne, m.in. w postaci konsultacji dietetycznych, dzięki którym młode mamy zostaną wyposażone w wiedzę na temat odpowiedniej diety w tym szczególnym dla nich okresie. Jako „Zdrowe Pokolenia” z satysfakcją informujemy, że przedstawiciele Stowarzyszenia włączyli się w proces opiniowania zarządzenia dotyczącego projektu „Dieta Mamy”. W ocenie członków Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia” zaproponowana realizacja programu jest inicjatywą, która pozytywnie wpłynie na jakość świadczonej opieki zdrowotnej.

Młode mamy, priorytetowo objęte pilotażem projektu, są grupą, w której prawidłowe żywienie jest szczególnie istotne ze względu na tak zwane programowanie metaboliczne. „Zdrowe Pokolenia” wyrażają jednocześnie nadzieję, że planowany pilotaż będzie początkiem niezwykle potrzebnej, szerszej inicjatywy zmieniającej sposób i jakość żywienia pacjentów i ich rodzin podczas hospitalizacji. Ufamy, że rozwiązania wypracowane w ramach realizacji programu będą podwaliną do dalszych działań w obszarze poprawy żywienia szpitalnego w całym systemie ochrony zdrowia oraz obejmą swoim zainteresowaniem także inne grupy, których dieta wymaga szczególnej uwagi, jak m.in. pacjenci w chorobie. Zachęcamy do zapoznania się z listem z podziękowaniami za udział w opracowywaniu założeń projektu, jaki skierowało do władz Stowarzyszenia Ministerstwo Zdrowia. Pod powyższym linkiem, w materiałach dodatkowych znajdziecie Państwo także informacje o tym, jak przystąpić do programu oraz logo pilotażu.

157660914_4330644233630631_3377117238324320927_n
Aktualności

Członkowie „Zdrowych Pokoleń” spotkali się na dorocznym Walnym Zebraniu

14 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Spotkanie, w którym uczestniczyli nasi ekspertów z dziedziny pediatrii, gastroenterologii oraz dietetyki, poświęcone zostało podsumowaniu działalności Stowarzyszenia w minionym roku oraz omówieniu bieżącej działalności i planów na kolejne lata. Stowarzyszenie zyskało także trzy nowe członkinie.

Spotkanie otworzył Dyrektor Generalny Stowarzyszenia, Pan Piotr Talarek, witając zebranych gości. Następnie organy Stowarzyszenia – Zarząd oraz Rada Nadzorcza – przedstawiły szerokiemu gronu członków sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 r., a także bilans finansowy Stowarzyszenia. Wszystkie uchwały dotyczące dokumentów zostały zaaprobowane jednogłośnie w jawnym głosowaniu, a Zarząd i Rada Nadzorcza otrzymały absolutorium Walnego Zgromadzenia. Z powodu zakończenia kariery zawodowej, rezygnację z funkcji Członka Zarządu, którą pełnił od 9 października 2018 r., przedłożył prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha. Tym samym konieczne było przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Zarządu Stowarzyszenia.

W imieniu całego Stowarzyszenia Dyrektor Generalny Piotr Talarek złożył na ręce Profesora Jerzego Sochy podziękowania za pracę na rzecz Zarządu oraz wkład w rozwój Stowarzyszenia, któremu służył swoim wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą merytoryczną. Następnie Walne Zgromadzenie wybrało spośród swoich Członków nowe władze – do prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Drygasa (prezesa Zarządu) oraz prof. dr. hab. n. biol. Jadwigi Charzewskiej dołączyły Agnieszka Rejer-Mellin, Dyrektor ds. Projektów Stowarzyszenia oraz Magdalena Smolińska. Zarząd we wzmocnionym, czteroosobowym składzie obiecał kontynuować działania na rzecz bieżących oraz nowych projektów Stowarzyszenia, o których dyskutowano podczas ostatniej części spotkania. Walne Zebranie, zauważając potrzebę dalszej edukacji młodych lekarzy pediatrów w zakresie żywienia najmłodszych dzieci, postanowiło kontynuować projekt „Czym skorupka za młodu…” w nowej formule e-learningu.

Członkowie pozytywnie ocenili przeprowadzony w 2018 r. projekt dystrybucji poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” do wszystkich placówek opieki nad małymi dziećmi w Polsce, a także, bazując na wynikach badania kultury żywienia w żłobkach, przeprowadzonych przez „Zdrowe Pokolenia” na przełomie 2017 i 2018 r., wyrazili chęć podejmowania dalszych inicjatyw nakierowanych na edukację dietetyczną tak placówek opiekuńczych i ich pracowników, jak i rodziców najmłodszych dzieci. Dyskutowano także o potencjalnych nowych obszarach funkcjonowania i rozwoju organizacji. Podczas Walnego Zebrania miało także miejsce powitanie nowych członkiń Stowarzyszenia, przyjętych w jego szeregi decyzją Zarządu. Oficjalnymi członkiniami „Zdrowych Pokoleń” zostały Agnieszka Rejer-Mellin, Magdalena Sot-Szewczyk oraz Agnieszka Stecko-Żukowska – odpowiedzialne za bieżące funkcjonowanie sekretariatu Stowarzyszenia.

g3000 (1)
Aktualności

Warsztaty żywieniowe „Czym skorupka za młodu…

W 2018 r. Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” i Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy wsparciu Fundacji NUTRICIA już po raz piąty przeszkoliły kolejne pokolenie młodych lekarzy, przekazując im najbardziej aktualną wiedzę i zalecenia z zakresu żywienia niemowląt i małych dzieci.

W edycji 2018 warsztatów wzięło udział 239 lekarzy i studentów ostatnich lat medycyny, poszukujących rzetelnych i sprawdzonych źródeł wiedzy na temat diety najmłodszych. Swoim wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz najnowszą wiedzą naukową dzielili się z nimi nasi eksperci: dr hab. n. med. Hannę Szajewską, kierownik Kliniki Pediatrii WUM, dr hab. n. med. Andreę Horvath, dr n. med. Piotra Dziechciarza – specjaliści w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Zajęcia w ramach warsztatów prowadzili także: dr n. med. Agnieszka Krauze, dr n. med. Michał Brzeziński, lek. Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska (autorka popularnego bloga Mama Pediatra) oraz dietetyk Agnieszka Kuczewska. Warsztaty odbyły się:

  • 14 kwietnia 2018 r. w Gdańsku,
  • 19 maja 2018 r. w Poznaniu,
  • 16 czerwca 2018 r. we Wrocławiu,
  • 24 listopada 2018 r. w Olsztynie,
  • 1 grudnia 2018 r. w Łodzi,
  • 8 grudnia 2018 r w Bydgoszczy.

Równolegle do stacjonarnych warsztatów w różnych częściach kraju, „Zdrowe Pokolenia” prowadziły działania edukacyjne w digitalu. Uczestnicy programu otrzymywali comiesięczny newsletter
z materiałami edukacyjnymi, dotyczącymi aktualnych stanowisk organizacji eksperckich nt. żywienia małych dzieci, rozszerzania diety oraz zapobiegania niedoborom w diecie. Systematycznie rozszerzano także bazę wiedzy na stronie internetowej Programu oraz Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia” – w ubiegłym roku wzbogaciła ją m.in. publikacja „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń”. Dodatkowe wsparcie merytoryczne zapewniono poprzez moderowane przez Stowarzyszenie fanpage i zamkniętą grupę dyskusyjną na Facebooku.

W ciągu pięciu lat trwania programu, „Zdrowe Pokolenia” przeprowadziły warsztaty w 18 największych miastach Polski,
w których uczestniczyło ponad 1000 młodych pediatrów i studentów medycyny. 2460 lekarzy zarejestrowało się na stronie dietetykapediatryczna.edu.pl i wyraziło swoje zaufanie do niej jako źródła aktualnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej żywienia niemowląt i małych dzieci. Nasz newsletter żywieniowy dociera obecnie do niemal 2660 odbiorców.

Sukcesy dotychczasowych edycji programu „Czym skorupka za młodu…” utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze działania edukacyjne są potrzebne i przynoszą realne korzyści lekarzom –
a tym samym małym pacjentom i ich opiekunom. Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” pracuje obecnie nad odświeżeniem formuły kolejnej już, szóstej edycji projektu – z którym chcemy docierać do kolejnych roczników młodych lekarzy-pediatrów. Więcej informacji podamy już wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na stronie programu „Czym skorupka za młodu…” www.dietetykapediatryczna.edu.pl. Zapraszamy do śledzenia aktualności!

some-alt
Aktualności

Partnerstwo koalicji „Szkoła w ruchu” zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” przystąpiło do koalicji, której celem jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.


Ogólnopolski program „Szkoła w ruchu” został zainagurowany przez Wiceministra Tadeusza Sławeckiego w październiku 2013 roku.

„Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka” – powiedział podczas spotkania inauguracyjnego Wiceminister Sławecki.

Wśród partnerów programu znajdują się między innymi: Polskie Towarzystwo Dietetyki, Instytut Żywności i Żywienia, Polska Federacja Producentów Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl

g3000 (1)
Aktualności

Pierwszy warsztat żywieniowy w ramach programu „Czym skorupka za młodu…”

We współpracy z Kliniką Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz firmą Nutricia Polska, Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” stworzyło program warsztatów żywieniowych dla rezydentów w ośrodkach pediatrycznych oraz studentów – członków Kół Naukowych.

16 listopada 2013 roku w Warszawie odbył się pierwszy warsztat poświęcony zasadom prawidłowego żywienia niemowląt i dzieci. W programie szkolenia znalazły się zagadnienia dotyczące oceny antropometrycznej, schematów żywienia, zasad suplementacji w pierwszych latach życia dziecka oraz specyfiki żywności dla niemowląt i małych dzieci. Zajęcia prowadzone były przez zespół ekspertów prof. Hanny Szajewskiej z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistę – dietetyka z firmy Nutricia Polska. Do wzięcia udziału w warsztatach zaproszono młodych lekarzy – rezydentów oddziałów pediatrycznych warszawskich szpitali oraz studentów – członków kół naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Program realizowany jest pod hasłem „Czym skorupka za młodu…” i składa się z dwóch modułów: pierwszy dotyczy podstawowych zasad prawidłowego żywienia dzieci, drugi – dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Celem programu jest promocja i rozpowszechnianie wśród młodych lekarzy pediatrów oraz studentów medycyny najnowszej wiedzy z zakresu żywienia niemowląt i małych dzieci, a także zwiększenie ich świadomości na temat żywności dla niemowląt i małych dzieci.

Ze względu na pozytywny odbiór inicjatywy wśród uczestników, Stowarzyszenie w planach na 2014 rok ma realizację programu w kolejnych miastach: Olsztynie, Białymstoku, Katowicach i Trzebnicy. W ramach programu „Czym skorupka za młodu…” powstanie również cykl newsletterów o tematyce żywieniowej oraz serwis internetowy, gdzie zainteresowani będą mogli skorzystać z „Banku wiedzy”, znaleźć informacje o warsztatach lub sprawdzić swoją wiedzę w konkursach.

Newsletter: „Dziecko dziś – dorosły jutro”

some-alt
Aktualności

Program pilotażowy na Śląsku pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa

Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” przygotowało oraz zainicjowało program związany ze „screeningiem” błędów żywieniowych oraz włączeniem rozmów o żywieniu do wizyt profilaktycznych dzieci do lat 3.

Celem programu, którego pilotaż realizowany jest w województwie śląskim, jest poprawa sytuacji związanej z nieprawidłowym stanem żywienia i odżywienia polskich niemowląt i dzieci. Głównym elementem programu jest wprowadzenie narzędzia do „screeningu” błędów żywieniowych dzieci. W myśl założeń programu, 1-stronnicowy „Formularz Żywienia i Odżywienia Dziecka 0-3” jest wypełniany przez rodziców z pomocą pielęgniarki odpowiedzialnej za pomiar masy i długości ciała przed wizytą profilaktyczną, a następnie analizowany przez lekarza pediatrę. Wprowadzenie Formularza ma na celu udostępnienie lekarzom narzędzia do identyfikacji błędów żywieniowych popełnianych przez rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci, a tym samym realizacji działań profilaktycznych w zakresie żywienia i przyszłej ochrony Polaków przed chorobami dietozależnymi – cukrzycą i chorobami serca. W intencji grupy ekspertów – inicjatorów programu, narzędzie to ma być dla lekarzy dużym ułatwieniem oraz pozwoli na oszczędność czasu. Ważnym elementem programu jest także zwrócenie uwagi rodziców niemowląt i najmłodszych dzieci na problem nieprawidłowych nawyków żywieniowych oraz ich konsekwencji dla późniejszej kondycji zdrowotnej, a także edukacja za pomocą dodatkowych materiałów promocyjnych.

Projekt realizowany jest w województwie śląskim pod Honorowym Patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Pana Mariusza Kleszczewskiego oraz przy wsparciu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pediatrii, Pani Profesor Anny Dobrzańskiej i Konsultanta Województwa Śląskiego w dziedzinie Pediatrii, Pani Profesor Anny Obuchowicz. Programem objętych jest ok. 110 lekarzy z 53 placówek POZ oraz ok. 2 000 rodziców dzieci do 3. roku życia.

Formularz Oceny Żywienia i Odżywienia Dziecka 0-3

Materiały dodatkowe dla rodziców

Materiały dodatkowe dla lekarzy

Model i schemat karmienia niemowląt

Siatki centylowe

some-alt
Aktualności

Debata w Sejmie RP pt.: „Czy stać nas na złe żywienie dzieci?” pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz

14 listopada 2012 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”, Sejmowej Komisji Zdrowia, Podkomisji stałej ds. Zdrowia Publicznego oraz Parlamentarnej Grupy Kobiet w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja prasowa oraz debata pod hasłem „Czy stać nas na złe żywienie dzieci?”

Podczas spotkania po raz pierwszy zaprezentowano Raport opracowany przez firmę badawczą KPMG oraz zespół ekspertów medycznych, pokazujący ekonomiczne i społeczne skutki złego żywienia dzieci w perspektywie 18 lat. Jak pokazują szacunki ekspertów, rozprzestrzeniająca się epidemia złych nawyków zdrowotnych będzie mieć kolosalne konsekwencje dla budżetu państwa. Nawet 100 mld zł rocznie, a więc dwukrotnie więcej niż dziś, mogą bowiem wynieść całkowite koszty cukrzycy oraz chorób sercowo-naczyniowych w 2030 roku. W tym samym czasie liczba chorych na te dietozależne choroby cywilizacyjne wzrośnie średnio o 1/3.

Wśród zaproszonych przez Stowarzyszenie panelistów znaleźli się między innymi: Wiceminister Finansów Maciej H. Grabowski, Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz Winnicki, Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pediatrii Anna Dobrzańska, a także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska medycznego i eksperci nauk żywieniowych, ekonomiści, demografowie, epidemiolodzy, organizacje i instytucje zajmujące się edukacją i rozwojem dzieci, przedstawiciele samorządów lokalnych i administracji publicznej oraz Parlamentarzyści. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 ekspertów oraz 30 przedstawicieli mediów.

„Niestety coraz więcej badań potwierdza, że otyłość naszych dzieci ma swoją genezę już w niemowlęcym etapie życia, który jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju dziecka. To właśnie przez pierwsze trzy lata życia „programujemy” nasz organizm metabolicznie. Złe nawyki żywieniowe przekazywane dzieciom przez rodziców będą skutkować wzrostem zachorowań na kosztowne choroby cywilizacyjne w dorosłym życiu” – powiedziała prof. dr hab. med Anna Dobrzańska, Krajowy Konsultant w dziedzinie Pediatrii.

Do pobrania:

Informacja prasowa dla mediów ekonomicznych

Informacja prasowa dla mediów społecznych

Informacje dodatkowe

Raport KPMG

Program debaty

img_06
Aktualności

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”

8 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”. „Zgromadziła nas troska” – takimi słowami rozpoczął prowadzący spotkanie Piotr Talarek.

Inspiracją do powstania Stowarzyszenia były alarmujące wyniki badań oceny stanu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy oraz 6 i 12 miesięcy, jakie w 2011 roku przeprowadzono w Instytucie Matki i Dziecka oraz Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przy współpracy Fundacji Nutricia. Wynika z nich między innymi, że dieta dzieci pomiędzy 1. a 3. rokiem życia jest źle zbilansowana, czego efektem jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI) u ponad połowy z nich. Co więcej, tylko 25 proc. 6-miesięcznych niemowląt oraz 33 proc. dzieci w wieku 12 miesięcy dostaje prawidłową liczbę posiłków, a jedynie 7 proc. badanych matek stosuje się do zaleceń żywieniowych dla tej grupy wiekowej. Zgromadzeni zgodzili się, że połączenie wysiłków środowiska medycznego i ekspertów z różnych dziedzin, edukacja rodziców oraz prowadzenie dialogu z decydentami to najlepsza droga do poprawy sytuacji związanej z żywieniem polskich dzieci. Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano prof. Annę Dobrzańską, prof. Hannę Szajewską, prof. Piotra Sochę oraz Piotra Talarka. Akces do pracy w Radzie Naukowej Stowarzyszenia wyrazili: prof. Jadwiga Charzewska, prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. Jerzy Socha, prof. Halina Woś, dr Anna Stolarczyk oraz Zbigniew Kułaga. Do składu Rady Nadzorczej weszli: prof. Krzysztof Fyderek, prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska i prof. Halina Weker. Do grona Członków-Założycieli Stowarzyszenia należą ponadto prof. Wojciech Drygas, prof. Maciej Kaczmarski oraz prof. Anna Obuchowicz.

Do pobrania:

Status Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”