Członkowie „Zdrowych Pokoleń” spotkali się na dorocznym Walnym Zebraniu
Aktualności

Członkowie „Zdrowych Pokoleń” spotkali się na dorocznym Walnym Zebraniu

Członkowie „Zdrowych Pokoleń” spotkali się na dorocznym Walnym Zebraniu
Aktualności

Członkowie „Zdrowych Pokoleń” spotkali się na dorocznym Walnym Zebraniu

14 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Spotkanie, w którym uczestniczyli nasi ekspertów z dziedziny pediatrii, gastroenterologii oraz dietetyki, poświęcone zostało podsumowaniu działalności Stowarzyszenia w minionym roku oraz omówieniu bieżącej działalności i planów na kolejne lata. Stowarzyszenie zyskało także trzy nowe członkinie.

Spotkanie otworzył Dyrektor Generalny Stowarzyszenia, Pan Piotr Talarek, witając zebranych gości. Następnie organy Stowarzyszenia – Zarząd oraz Rada Nadzorcza – przedstawiły szerokiemu gronu członków sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 r., a także bilans finansowy Stowarzyszenia. Wszystkie uchwały dotyczące dokumentów zostały zaaprobowane jednogłośnie w jawnym głosowaniu, a Zarząd i Rada Nadzorcza otrzymały absolutorium Walnego Zgromadzenia. Z powodu zakończenia kariery zawodowej, rezygnację z funkcji Członka Zarządu, którą pełnił od 9 października 2018 r., przedłożył prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha. Tym samym konieczne było przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Zarządu Stowarzyszenia.

W imieniu całego Stowarzyszenia Dyrektor Generalny Piotr Talarek złożył na ręce Profesora Jerzego Sochy podziękowania za pracę na rzecz Zarządu oraz wkład w rozwój Stowarzyszenia, któremu służył swoim wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą merytoryczną. Następnie Walne Zgromadzenie wybrało spośród swoich Członków nowe władze – do prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Drygasa (prezesa Zarządu) oraz prof. dr. hab. n. biol. Jadwigi Charzewskiej dołączyły Agnieszka Rejer-Mellin, Dyrektor ds. Projektów Stowarzyszenia oraz Magdalena Smolińska. Zarząd we wzmocnionym, czteroosobowym składzie obiecał kontynuować działania na rzecz bieżących oraz nowych projektów Stowarzyszenia, o których dyskutowano podczas ostatniej części spotkania. Walne Zebranie, zauważając potrzebę dalszej edukacji młodych lekarzy pediatrów w zakresie żywienia najmłodszych dzieci, postanowiło kontynuować projekt „Czym skorupka za młodu…” w nowej formule e-learningu.

Członkowie pozytywnie ocenili przeprowadzony w 2018 r. projekt dystrybucji poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” do wszystkich placówek opieki nad małymi dziećmi w Polsce, a także, bazując na wynikach badania kultury żywienia w żłobkach, przeprowadzonych przez „Zdrowe Pokolenia” na przełomie 2017 i 2018 r., wyrazili chęć podejmowania dalszych inicjatyw nakierowanych na edukację dietetyczną tak placówek opiekuńczych i ich pracowników, jak i rodziców najmłodszych dzieci. Dyskutowano także o potencjalnych nowych obszarach funkcjonowania i rozwoju organizacji. Podczas Walnego Zebrania miało także miejsce powitanie nowych członkiń Stowarzyszenia, przyjętych w jego szeregi decyzją Zarządu. Oficjalnymi członkiniami „Zdrowych Pokoleń” zostały Agnieszka Rejer-Mellin, Magdalena Sot-Szewczyk oraz Agnieszka Stecko-Żukowska – odpowiedzialne za bieżące funkcjonowanie sekretariatu Stowarzyszenia.