Program pilotażowy na Śląsku pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa

26 lipca 2013

some-alt
Aktualności

Program pilotażowy na Śląsku pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa

Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” przygotowało oraz zainicjowało program związany ze „screeningiem” błędów żywieniowych oraz włączeniem rozmów o żywieniu do wizyt profilaktycznych dzieci do lat 3.

Celem programu, którego pilotaż realizowany jest w województwie śląskim, jest poprawa sytuacji związanej z nieprawidłowym stanem żywienia i odżywienia polskich niemowląt i dzieci. Głównym elementem programu jest wprowadzenie narzędzia do „screeningu” błędów żywieniowych dzieci. W myśl założeń programu, 1-stronnicowy „Formularz Żywienia i Odżywienia Dziecka 0-3” jest wypełniany przez rodziców z pomocą pielęgniarki odpowiedzialnej za pomiar masy i długości ciała przed wizytą profilaktyczną, a następnie analizowany przez lekarza pediatrę. Wprowadzenie Formularza ma na celu udostępnienie lekarzom narzędzia do identyfikacji błędów żywieniowych popełnianych przez rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci, a tym samym realizacji działań profilaktycznych w zakresie żywienia i przyszłej ochrony Polaków przed chorobami dietozależnymi – cukrzycą i chorobami serca. W intencji grupy ekspertów – inicjatorów programu, narzędzie to ma być dla lekarzy dużym ułatwieniem oraz pozwoli na oszczędność czasu. Ważnym elementem programu jest także zwrócenie uwagi rodziców niemowląt i najmłodszych dzieci na problem nieprawidłowych nawyków żywieniowych oraz ich konsekwencji dla późniejszej kondycji zdrowotnej, a także edukacja za pomocą dodatkowych materiałów promocyjnych.

Projekt realizowany jest w województwie śląskim pod Honorowym Patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Pana Mariusza Kleszczewskiego oraz przy wsparciu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pediatrii, Pani Profesor Anny Dobrzańskiej i Konsultanta Województwa Śląskiego w dziedzinie Pediatrii, Pani Profesor Anny Obuchowicz. Programem objętych jest ok. 110 lekarzy z 53 placówek POZ oraz ok. 2 000 rodziców dzieci do 3. roku życia.

Formularz Oceny Żywienia i Odżywienia Dziecka 0-3

Materiały dodatkowe dla rodziców

Materiały dodatkowe dla lekarzy

Model i schemat karmienia niemowląt

Siatki centylowe