Jadwiga Charzewska

Jadwiga Charzewska

Jadwiga Charzewska

Jadwiga Charzewska

Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Norm Żywieniowych Instytutu Żywności i Żywienia. Członek wielu stowarzyszeń żywieniowych krajowych i międzynarodowych. Autorka licznych publikacji dotyczących zaleceń i norm żywienia człowieka oraz współautorka rekomendacji postępowań w medycynie perinatalnej. Zajmuje się problematyką wpływu żywienia na rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży.