Anna Dobrzańska

Anna Dobrzańska

Anna Dobrzańska

Anna Dobrzańska

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii oraz neonatologii. Od 1996 r. kierownik Kliniki Neonatologii Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pediatrii. Autorka wielu prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Członek licznych stowarzyszeń medycznych m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.