Hanna Szajewska

Hanna Szajewska

Hanna Szajewska

Hanna Szajewska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra. Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Probiotycznego i Prebiotycznego. Przewodnicząca Sekcji Żywienia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Zajmuje się m.in. żywieniem dzieci, w tym zapobieganiem chorobom poprzez modyfikacje żywieniowe we wczesnym okresie życia, chorobami dietozależnymi oraz probiotykami i prebiotykami. Współautorka wielu europejskich wytycznych dotyczących żywienia dzieci.