Jadwiga Charzewska

Prof. dr hab. n. biol.
Członek Założyciel

Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Norm Żywieniowych Instytutu Żywności i…

Hanna Szajewska

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra. Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego…

Krystyna Wąsowska-Królikowska

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Pediatra, alergolog oraz gastroenterolog. Prezes Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych,…

Halina Weker

Prof. nadzw. dr hab. n.

Przewodnicząca Rady Naukowej Kieruje Zakładem Żywienia i Zespołem Medyczno-Żywieniowym w…

Halina Woś

Prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jej…

Anna Obuchowicz

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Kieruje Zakładem Żywienia i Zespołem Medyczno-Żywieniowym w Instytucie Matki i…

Anna Stolarczyk

Dr inż

Absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka na SGGW w Warszawie. Pracuje w…

Barbara Paszkiewicz-Laskowska

Członek Założyciel

Bio w przygotowaniu

Magdalena Smolińska

Członek Założyciel

Manager w zakresie zarządzania, magister Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w…

Marta Szulc

Członek Założyciel

Bio w przygotowaniu

Mariola Urbanowska-Jęcek

Członek Założyciel

Bio w przygotowaniu

Maciej Kaczmarski

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Pediatra, alergolog, gastroenterolog. Kierownik Kliniki…

Andrzej Kurylak

Prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału…

Piotr Socha

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra i gastroenterolog. Kierownik oddziału…

Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. n. med.

Bio w przygotowaniu

Zbigniew Kułaga

Dr n. med.

Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.…

Józef Rusin

Dr. n. med.

Bio w przygotowaniu

Piotr Talarek

Prezes Zarządu
Członek Założyciel

Menedżer i specjalista komunikacji społecznej, absolwent Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego i…

Anna Cywińska

Fundacja Nutricia – Członek Wspierający

Fundacja Nutricia – Członek Wspierający

Agnieszka Stecko-Żukowska

Specjalistka ds. projektów, pracowniczka Sekretariatu Stowarzyszenia "Zdrowe Pokolenia"

Magdalena Sot-Szewczyk

Specjalistka ds. projektów, pracowniczka Sekretariatu Stowarzyszenia "Zdrowe Pokolenia"

Michał Brzeziński

Dr. n. med.

Bio w przygotowaniu

Teresa Jackowska

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Od 23 stycznia 2015 roku jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie…

Agnieszka Rejer-Mellin

Agnieszka Rejer-Mellin Dyrektor ds. Projektów Stowarzyszenia "Zdrowe Pokolenia". Doradca Public…

Wojciech Drygas

Prof. dr hab. n. med.

Prezes Zarządu Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, profilaktyki chorób serca…