Agnieszka Rejer-Mellin

Agnieszka Rejer-Mellin

Agnieszka Rejer-Mellin

Agnieszka Rejer-Mellin

Agnieszka Rejer-Mellin Dyrektor ds. Projektów Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”. Doradca Public Affairs i Public Relations o bogatym i wszechstronnym doświadczeniu w zarządzaniu wizerunkiem i reputacją organizacji. Specjalizuje się w realizacji projektów komunikacji korporacyjnej, transakcyjnej, zarządzaniu kryzysowym oraz doradztwie strategicznym. Doświadczona ekspert projektów NGOs, współpracująca ze środowiskiem medycznym, administracją publiczną i stroną społeczną. Wspołautorka projektów edukacyjnych i CSR.