Wojciech Drygas

Wojciech Drygas

Wojciech Drygas

Wojciech Drygas

Prezes Zarządu Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, profilaktyki chorób serca i naczyń oraz medycyny sportowej. Od 2002 r. Kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie. Od 1997 r. Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . Ekspert Polskiego Forum Profilaktyki, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Komitetu Redakcyjnego Polskiego Forum