Anna Dobrzańska

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista II stopnia w dziedzinie…

Jadwiga Charzewska

Prof. dr hab. n. biol.
Członek Założyciel

Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Norm Żywieniowych Instytutu Żywności i…

Hanna Szajewska

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra. Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego…

Krystyna Wąsowska-Królikowska

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Pediatra, alergolog oraz gastroenterolog. Prezes Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych,…

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Alergolog, gastroenterolog, pediatra. Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i…

Halina Weker

Prof. nadzw. dr hab. n.

Przewodnicząca Rady Naukowej Kieruje Zakładem Żywienia i Zespołem Medyczno-Żywieniowym w…

Halina Woś

Prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jej…

Anna Obuchowicz

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Kieruje Zakładem Żywienia i Zespołem Medyczno-Żywieniowym w Instytucie Matki i…

Anna Stolarczyk

Dr inż

Absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka na SGGW w Warszawie. Pracuje w…

Barbara Paszkiewicz-Laskowska

Członek Założyciel

Bio w przygotowaniu

Magdalena Smolińska

Członek Założyciel

Manager w zakresie zarządzania, magister Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w…

Marta Szulc

Członek Założyciel

Bio w przygotowaniu

Mariola Urbanowska-Jęcek

Członek Założyciel

Bio w przygotowaniu

Maciej Kaczmarski

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Pediatra, alergolog, gastroenterolog. Kierownik Kliniki…

Andrzej Kurylak

Prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału…

Krzysztof Fyderek

Prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału…

Jerzy Socha

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Profesor medycyny, magister psychologii, specjalista w dziedzinie pediatrii oraz gastroenterologii.…

Piotr Socha

Prof. dr hab. n. med.
Członek Założyciel

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra i gastroenterolog. Kierownik oddziału…

Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. n. med.

Bio w przygotowaniu

Zbigniew Kułaga

Dr n. med.

Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.…

Józef Rusin

Dr. n. med.

Bio w przygotowaniu

Piotr Talarek

Prezes Zarządu
Członek Założyciel

Menedżer i specjalista komunikacji społecznej, absolwent Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego i…