Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Alergolog, gastroenterolog, pediatra. Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pediatrii. Członek Komisji Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.