Jerzy Socha

Jerzy Socha

Jerzy Socha

Jerzy Socha

Profesor medycyny, magister psychologii, specjalista w dziedzinie pediatrii oraz gastroenterologii. Przez lata związany z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, którą kierował w latach 2010 r. był zastępcą dyrektora do spraw klinicznych tego Instytutu. Przez dwie kadencje do 2010 roku przewodniczył Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, w której nadal jest członkiem. Kierownik grantu „ Ocena czynników ryzyka usposabiających do miażdżycy w celiakii u dzieci”. Przewodniczący Rady Naukowej wydawnictwa „Standardy Medyczne”. Autor kilku monografii oraz wielu artykułów naukowych. Zajmuje się wpływem żywienia na choroby cywilizacyjne.