Piotr Socha

Piotr Socha

Piotr Socha

Piotr Socha

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra i gastroenterolog. Kierownik oddziału Gastroenterologii i Hepatologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Przewodniczący Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. Od 2010 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Zajmuje się m.in. zaburzeniami karmienia u dzieci i programowaniem żywieniowym.