Zbigniew Kułaga

Zbigniew Kułaga

Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Koordynator projektów: OLAF – „Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w Polsce”, OLA – „Wartości referencyjne ciśnienia tętniczego polskich „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia” w ramach Projektu pod nazwą „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Realizator projektu ToyBox – „Edukacja w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców oraz nauczycieli przedszkoli”.