Debata w Sejmie RP pt.: „Czy stać nas na złe żywienie dzieci?” pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz

2012

some-alt
Aktualności

Debata w Sejmie RP pt.: „Czy stać nas na złe żywienie dzieci?” pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz

14 listopada 2012 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”, Sejmowej Komisji Zdrowia, Podkomisji stałej ds. Zdrowia Publicznego oraz Parlamentarnej Grupy Kobiet w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja prasowa oraz debata pod hasłem „Czy stać nas na złe żywienie dzieci?”

Podczas spotkania po raz pierwszy zaprezentowano Raport opracowany przez firmę badawczą KPMG oraz zespół ekspertów medycznych, pokazujący ekonomiczne i społeczne skutki złego żywienia dzieci w perspektywie 18 lat. Jak pokazują szacunki ekspertów, rozprzestrzeniająca się epidemia złych nawyków zdrowotnych będzie mieć kolosalne konsekwencje dla budżetu państwa. Nawet 100 mld zł rocznie, a więc dwukrotnie więcej niż dziś, mogą bowiem wynieść całkowite koszty cukrzycy oraz chorób sercowo-naczyniowych w 2030 roku. W tym samym czasie liczba chorych na te dietozależne choroby cywilizacyjne wzrośnie średnio o 1/3.

Wśród zaproszonych przez Stowarzyszenie panelistów znaleźli się między innymi: Wiceminister Finansów Maciej H. Grabowski, Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz Winnicki, Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pediatrii Anna Dobrzańska, a także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska medycznego i eksperci nauk żywieniowych, ekonomiści, demografowie, epidemiolodzy, organizacje i instytucje zajmujące się edukacją i rozwojem dzieci, przedstawiciele samorządów lokalnych i administracji publicznej oraz Parlamentarzyści. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 ekspertów oraz 30 przedstawicieli mediów.

„Niestety coraz więcej badań potwierdza, że otyłość naszych dzieci ma swoją genezę już w niemowlęcym etapie życia, który jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju dziecka. To właśnie przez pierwsze trzy lata życia „programujemy” nasz organizm metabolicznie. Złe nawyki żywieniowe przekazywane dzieciom przez rodziców będą skutkować wzrostem zachorowań na kosztowne choroby cywilizacyjne w dorosłym życiu” – powiedziała prof. dr hab. med Anna Dobrzańska, Krajowy Konsultant w dziedzinie Pediatrii.

Do pobrania:

Informacja prasowa dla mediów ekonomicznych

Informacja prasowa dla mediów społecznych

Informacje dodatkowe

Raport KPMG

Program debaty

img_06
Aktualności

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”

8 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”. „Zgromadziła nas troska” – takimi słowami rozpoczął prowadzący spotkanie Piotr Talarek.

Inspiracją do powstania Stowarzyszenia były alarmujące wyniki badań oceny stanu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy oraz 6 i 12 miesięcy, jakie w 2011 roku przeprowadzono w Instytucie Matki i Dziecka oraz Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przy współpracy Fundacji Nutricia. Wynika z nich między innymi, że dieta dzieci pomiędzy 1. a 3. rokiem życia jest źle zbilansowana, czego efektem jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI) u ponad połowy z nich. Co więcej, tylko 25 proc. 6-miesięcznych niemowląt oraz 33 proc. dzieci w wieku 12 miesięcy dostaje prawidłową liczbę posiłków, a jedynie 7 proc. badanych matek stosuje się do zaleceń żywieniowych dla tej grupy wiekowej. Zgromadzeni zgodzili się, że połączenie wysiłków środowiska medycznego i ekspertów z różnych dziedzin, edukacja rodziców oraz prowadzenie dialogu z decydentami to najlepsza droga do poprawy sytuacji związanej z żywieniem polskich dzieci. Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano prof. Annę Dobrzańską, prof. Hannę Szajewską, prof. Piotra Sochę oraz Piotra Talarka. Akces do pracy w Radzie Naukowej Stowarzyszenia wyrazili: prof. Jadwiga Charzewska, prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. Jerzy Socha, prof. Halina Woś, dr Anna Stolarczyk oraz Zbigniew Kułaga. Do składu Rady Nadzorczej weszli: prof. Krzysztof Fyderek, prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska i prof. Halina Weker. Do grona Członków-Założycieli Stowarzyszenia należą ponadto prof. Wojciech Drygas, prof. Maciej Kaczmarski oraz prof. Anna Obuchowicz.

Do pobrania:

Status Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”