Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

 • Parlamentarny Zespół Przeciwdziałania Otylości

  Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości. Współorganizator cyklu debat poświęconych żywieniu i problemowi otyłości w Sejmie RP

 • PZH

  Patronat honorowy raportu „Bezpieczeństwo żywności a potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci”

 • Marszałek Województwa Śląskiego

  Patron honorowy programu pilotażowego związanego z zapobieganiem otyłości wśród dzieci

 • MEN

  Partner koalicji „Szkoła w ruchu”

 • KPMG

  Partner Raportu na temat ekonomicznych i społecznych skutków złego żywienia dzieci

 • Instytut Matki i Dziecka

  Partner Poradnika Żywienia Dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia

 • TNS

  Partner programu związanego z zapobieganiem otyłości wśród dzieci

 • WUM

  Partner programu warsztatów żywieniowych „Czym skorupka za młodu…”

 • Ministerstwo Zdrowia

  Udział w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

  Uczestnictwo przedstawicieli Ministerstwa w cyklu organizowanych debat poświęconych żywieniu i problemowi otyłości w Sejmie RP

 • Główny Inspektorat Sanitarny

  Partner w dialogu

 • Instytut Żywności i Żywienia

  Partner w dialogu

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Partner w dialogu

 • Rzecznik Praw Dziecka

  Partner w dialogu

 • Rzecznik Praw Pacjenta

  Partner w dialogu

 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

  Partner w dialogu

 • Instytut

  Partner w dialogu

 • Nutricia

  Organizacja zajmująca się badaniami z zakresu żywienia człowieka, edukacją związaną z żywieniem kierowaną do społeczeństwa oraz edukacją związanej z żywieniem kierowanej do środowiska medycznego.