MZ

MZ

Udział w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Uczestnictwo przedstawicieli Ministerstwa w cyklu organizowanych debat poświęconych żywieniu i problemowi otyłości w Sejmie RP