Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

- obecnie na urlopie macierzyńskim. 

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2015-07-07Debata "Żywienie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym"

"Żywienie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym" to tematyka debaty, która odbyła się 23 czerwca 2015 r. w Sejmie RP. Spotkanie było kontynuacją dyskusji polityków i ekspertów na temat stanu zdrowia i poprawy jakości żywienia dzieci, która rozpoczęła się podczas grudniowej debaty „Nasze dzieci mogą być prawidłowo żywione. Od poczęcia do 3 roku życia”.

Stowarzyszenie Zdrowe Pokolenia na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości było jednym z partnerów wydarzenia. W debacie uczestniczyło szerokie grono decydentów mających realny wpływ na poprawę profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci. 

Spotkanie podzielono na 4 bloki tematyczne:

Moduł I: Dobre praktyki i doświadczenia. Otyłe dziecko – chory dorosły.
Moduł II: Żywienie – przedszkole, dom, szkoła.
Moduł III: System opieki zdrowotnej nad dzieckiem otyłym i profilaktyka otyłości.
Moduł IV: Aktywność fizyczna jako niezbędny element profilaktyki nadwagi i otyłości.

Podczas przerwy odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom IV edycji konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” oraz pokaz kulinarny.

Zagandnienia poruszane w trakcie spotkania, pozwoliły na szerokie i kompleksowe ujęcie tematyki związanej z profilaktyką zdrowia dzieci straszych i młodzieży w aspekcie prawidłowego sposobu żywienia oraz aktywności fizycznej.

Zakres merytoryczny debaty obejmował:

 • politykę Unii Europejskiej i USA dotyczącą promocji zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego stylu życia, doświadczenia i praktyki 
 • analizę potrzeb oraz zwyczajów żywieniowych dzieci i młodzieży
 • konieczność kształtowania postaw żywieniowych w rodzinie, przedszkolu i w szkole
 • opracowanie norm żywieniowych dla szkół i przedszkoli, propozycje i wyceny „zdrowych jadłospisów”
 • prezentację dobrych praktyk w zakresie edukacji dotyczącej żywienia takich jak: program „Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”, Ogólnopolski Program Edukacyjny ”Trzymaj Formę!”, czy projekt „Szkoła na widelcu”
 • analizę regulacji dotytcych opieki zdrowotnej w szkołach i przychodniach
 • możliwości wprowadzenia systemu obowiązkowego kontrolowania wagi dzieci w szkołach
 • możliwości powołania wojewódzkich poradni obesitologicznych i powiatowych poradni dietetycznych oraz kierowania dzieci otyłych do tych poradni przez lekarza pierwszego kontaktu
 • prezentację książeczki zdrowia dziecka przez Rzecznika Praw Dziecka
 • prezentację ustawy o zdrowiu publicznym oraz rozwiązań w zakresie żywienia dzieci w szkołach przez reprezentanta Ministerstwa Zdrowia
 • działania profilaktyczne w innych obszarach zdrowia publicznego prezentowane przez Główny Inspektorat Sanitarny
 • prezentację działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji kampanii „Rok szkoły w ruchu”
 • prezentację dobrych praktyk w zakresie edukacji dotyczącej aktywności fizycznej - Ogólnopolski Program Edukacyjny ”Trzymaj Formę!”.

"Zdrowe Pokolenia" reprezentował Prezes Zarządu Stowarzyszenia - prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas, jako panelista modułu III z wprowadzeniem pt.:"Czy otyłe dziecko to chory dorosły?", a także Członek Rady Naukowej - prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska, która przedstawiła stanowisko dotyczące opracowania zaleceń i zasad żywienia dzieci i młodzieży w Polsce, oraz Dyrektor Generalny Piotr Talarek, jako prowadzący moduł II spotkania.

Transmisja z Debaty "Żywienie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym"

Fotorelacja: