Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2018-05-29„Zdrowe Pokolenia” z GIS dostarczą do każdego żłobka w Polsce poradnik „Żywienie dzieci w żłobkach..."

28 maja 2018 roku podczas konferencji towarzyszącej upowszechnieniu poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” jego autorzy opowiedzieli o potrzebie wprowadzenia zmian w żywieniu zbiorowym dzieci w wieku 1-3 lata oraz zaproponowali skuteczne rozwiązania dla dyrektorów żłobków oraz osób zajmujących się organizacją żywienia zbiorowego w placówkach opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Ostatnie badania przeprowadzone w żłobkach wskazują na liczne nieprawidłowości w żywieniu małych dzieci, uczęszczających do tych placówek. Także ogólnopolskie badania, przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka, wskazują, że w następstwie popełnianych błędów żywieniowych 32% dzieci w Polsce w wieku od 5. do 36. miesięcy ma nieprawidłową masę ciała. Dane te są szczególnie niepokojące w kontekście tzw. programowania metabolicznego i kształtowania nawyków żywieniowych. Okres 1000 pierwszych dni życia – jak podkreślają eksperci „Zdrowych Pokoleń” to szczególny czas, w którym mamy realny wpływ na kształtowaie zdrowie dziecka – teraz i w przyszłości. Żywienie już od poczęcia, w okresie niemowlęcym i w pierwszych latach życia jest szczególnie istotne ze względu na konieczność zapewnienia składników odżywczych do optymalnego rozwoju organizmu.

Stowarzyszenie "Zdrowe Pokolenia" dostrzegając konieczność zmiany tych niekorzystnych trendów w żywieniu najmłodszych, podjęło się opracowania zbioru aktualnych zasad i praktycznych porad na temat organizacji prawidłowego żywienia dzieci w żłobkach.

Opracowanie „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” przedstawione zostało podczas konferencji dla mediów oraz Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, kierowników Oddziałów Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE, kierowników Oddziałów Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE oraz instytutów naukowych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Głównego Inspektora Sanitarnego, który objął publikację honorowym patronatem.

Pierwszą część spotkania stanowiło wprowadzenie teoretyczne do zasad żywienia małych dzieci.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, kierownik Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytucie „Pomniku - Centrum Zdrowia Dziecka” opowiedział o aktualnych wytycznych dotyczących żywienia najmłodszych dzieci, a także o konieczności dostosowania sposobów karmienia do ich rozwoju motorycznego.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Weker, kierownik Zakładu Żywienia w Instytucie Matki i Dziecka, zreferowała wyniki ogólnopolskiego badania stanu odżywienia dzieci w wieku 5-36 miesięcy – jego wyniki wskazują m.in. na zwiększenie się grupy dzieci narażonych na ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości oraz duże niedobory ważnych składników, takich jak witamina D i wapń u najmłodszych.
Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska z Instytutu Żywności i Żywienia wyjaśniła, na czym polegają zmiany w normach żywieniowych, które IŻŻ zaktualizował w 2017 roku, a do przestrzegania których zobowiązane są osoby zajmujące się organizacją żywienia w żłobkach i klubach malucha.

Natomiast praktyczne aspekty organizacji żywienia w żłobkach oraz ich skuteczna implementacja omówione zostały w drugiej części spotkania.
Mgr inż. Agnieszka Domańska z Zespółu Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy wprowadziła uczestników w temat logistyki organizacji żywienia zbiorowego, a także podkreśliła rolę żłobka w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.
Dr inż. Anna Stolarczyk z Instytutu „Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka” opowiedziała o charakterystyce posiłków podawanych w żłobkach: ich rozkładzie godzinowym, ważnych produktach, które osoby planujące żywienie powinny uwzględnić w diecie dzieci, a także konieczności dostosowania posiłków do specjalnych wymagań dzieci z alergiami.
Praktyczne porady o tym, jak nawiązać skuteczny dialog na temat diety dziecka pomiędzy żłobkiem a rodzicami przybliżyła mgr Nina Wojtyra ze Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”. Zaś mgr inż. Agnieszka Jeziórska z Miejskiego Zespółu Żłobków w Lublinie, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia praktycznego, przybliżyła proces układania jadłospisów w żłobkach i metody oceny ich adekwatności do zaleceń żywienowych.

Władze Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia” wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną zadeklarowały dostarczenie poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie do aktualnych norm i zaleceń” do każdego żłobka w Polsce. Jak poinformowanao podczas spotkania, dystrybucja ruszy już w czerwcu br. i realizowana będzie sukcesywnie na terenie całego kraju.

Zachęcamy do oglądania zdjęć z wydarzenia:
Konferencja upowszechniająca Poradnik "Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń" | 28.05.2018, Warszawa