Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2019-06-24Członkowie „Zdrowych Pokoleń” spotkali się na dorocznym Walnym Zebraniu

14 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Spotkanie, w którym uczestniczyli nasi ekspertów z dziedziny pediatrii, gastroenterologii oraz dietetyki, poświęcone zostało podsumowaniu działalności Stowarzyszenia w minionym roku oraz omówieniu bieżącej działalności i planów na kolejne lata. Stowarzyszenie zyskało także trzy nowe członkinie.

Spotkanie otworzył Dyrektor Generalny Stowarzyszenia, Pan Piotr Talarek, witając zebranych gości. Następnie organy Stowarzyszenia – Zarząd oraz Rada Nadzorcza – przedstawiły szerokiemu gronu członków sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 r., a także bilans finansowy Stowarzyszenia. Wszystkie uchwały dotyczące dokumentów zostały zaaprobowane jednogłośnie w jawnym głosowaniu, a Zarząd i Rada Nadzorcza otrzymały absolutorium Walnego Zgromadzenia.

Z powodu zakończenia kariery zawodowej, rezygnację z funkcji Członka Zarządu, którą pełnił od 9 października 2018 r., przedłożył prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha. Tym samym konieczne było przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Zarządu Stowarzyszenia. W imieniu całego Stowarzyszenia Dyrektor Generalny Piotr Talarek złożył na ręce Profesora Jerzego Sochy podziękowania za pracę na rzecz Zarządu oraz wkład w rozwój Stowarzyszenia, któremu służył swoim wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą merytoryczną. Następnie Walne Zgromadzenie wybrało spośród swoich Członków nowe władze – do prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Drygasa (prezesa Zarządu) oraz prof. dr. hab. n. biol. Jadwigi Charzewskiej dołączyły Agnieszka Rejer-Mellin, Dyrektor ds. Projektów Stowarzyszenia oraz Magdalena Smolińska. Zarząd we wzmocnionym, czteroosobowym składzie obiecał kontynuować działania na rzecz bieżących oraz nowych projektów Stowarzyszenia, o których dyskutowano podczas ostatniej części spotkania.

Walne Zebranie, zauważając potrzebę dalszej edukacji młodych lekarzy pediatrów w zakresie żywienia najmłodszych dzieci, postanowiło kontynuować projekt „Czym skorupka za młodu…” w nowej formule e-learningu. Członkowie pozytywnie ocenili przeprowadzony w 2018 r. projekt dystrybucji poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” do wszystkich placówek opieki nad małymi dziećmi w Polsce, a także, bazując na wynikach badania kultury żywienia w żłobkach, przeprowadzonych przez „Zdrowe Pokolenia” na przełomie 2017 i 2018 r., wyrazili chęć podejmowania dalszych inicjatyw nakierowanych na edukację dietetyczną tak placówek opiekuńczych i ich pracowników, jak i rodziców najmłodszych dzieci. Dyskutowano także o potencjalnych nowych obszarach funkcjonowania i rozwoju organizacji. 

Podczas Walnego Zebrania miało także miejsce powitanie nowych członkiń Stowarzyszenia, przyjętych w jego szeregi decyzją Zarządu. Oficjalnymi członkiniami „Zdrowych Pokoleń” zostały Agnieszka Rejer-Mellin, Magdalena Sot-Szewczyk oraz Agnieszka Stecko-Żukowska – odpowiedzialne za bieżące funkcjonowanie sekretariatu Stowarzyszenia.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Walnego Zebrania!