Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2018-07-05Za nami Walne Zebranie Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”

21 czerwca br. Członkowie Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia” spotkali się w Warszawie, aby podsumować działalność Stowarzyszenia w 2017 roku i przedyskutować projekty realizowane w 2018 roku. Omówiono także możliwości działania w nowych obszarach na rzecz poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa.

Podczas obrad Walnego Zebrania Członkowie Stowarzyszenia, Zarząd wraz z Dyrektorem Generalnym oraz Radą Nadzorczą przedstawili i omówili roczne sprawozdania z działalności, a także bilans finansowy za ubiegły rok. Wszystkie raporty i uchwały zostały przyjęte przez członków Stowarzyszenia bez uwag, w głosowaniu jawnym.

W trakcie dyskusji uczestnicy obrad podsumowali i pozytywnie ocenili rozpoczęte w 2017 prace nad powstaniem poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń”, które zakończyły się wydaniem publikacji w maju 2018 r. Za priorytet działań w bieżącym roku uznano jak najszerszą dystrybucję poradnika do żłobków i klubów malucha, rodziców, a także specjalistów zajmujących się żywieniem najmłodszych dzieci. Ponadto eksperci Stowarzyszenia zatwierdzili kontynuacje programu „Czym skorupka za młodu…”, mającego na celu poszerzanie wiedzy o żywieniu dzieci wśród młodych pediatrów. Zgodnie uznano, że, podobnie jak w poprzednim roku, konieczne są dalsze działania na rzecz ochrony wybranych produktów z kategorii środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Część rozmów poświęcono idei „Formularza oceny żywienia i odżywienia dziecka 0-3” oraz jego ponownej ewaluacji. Przedmiotem dyskusji była także możliwość zaangażowania Stowarzyszenia w projekty na rzecz poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa oraz wykorzystanie nowych narzędzi, kanałów i technologii w celu docierania z treściami edukacyjnymi do odbiorców.

Fotorelacja z wydarzenia - kliknij, aby przejść do galerii