Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2016-06-21Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Zdrowe Pokolenia"

14 czerwca br., odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas spotkania podsumowano ubiegłoroczne inicjatywy „Zdrowych Pokoleń” oraz ustalono nowe kierunki działań realizowanych w niedalekiej przyszłości. Spotkanie poprzedziły obrady Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Podczas zebrania Rady Nadzorczej wybrano jej nową Przewodniczącą, którą została Pani prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Weker.

W trakcie obrad Walnego Zebrania zgromadzeni goście wysłuchali szczegółowych sprawozdań z działań Zarządu, jak i Rady Nadzorczej, które oba organy realizowały w 2015 roku przy wsparciu Sekretariatu Stowarzyszenia. Omówione zostały i jednogłośnie przyjęte rozliczenia finansowe ubiegłego roku. Udzielono absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Naukowej.   

Uczestnicy spotkania jednogłośnie przychylili się do propozycji skrócenia nazwy Stowarzyszenia z obowiązującej „Zdrowe Pokolenia Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci” na „Zdrowe Pokolenia”. Zmiana wynika z utrudnień w bieżącym posługiwaniu się zbyt rozbudowaną nazwą oraz chęci rozszerzenia działań Stowarzyszenia o dodatkowe, nowe obszary związane z promocją zdrowia. Eksperci "Zdrowych Pokoleń” jednomyślnie zdecydowali o kontynuacji programu edukacyjnego "Czym skorupka za młodu...", który adresowany jest do przyszłych pediatrów. Jako właściwy kierunek dalszych aktywności Stowarzyszenia zgodnych z misją organizacji, określono działania na rzecz wybranych produktów z kategorii środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, z uwzględnieniem zmian ustawodawstwa unijnego w tym względzie. Przedmiotem dyskusji obecnych Członków była również możliwość podjęcia przez Stowarzyszenie działań w obszarze współpracy Członków "Zdrowych Pokoleń”, jako wybitnych ekspertów pediatrii i gastroenterologii z młodą kadrą medyczną, zainteresowaną tematyką zdrowego żywienia dzieci.

 Fotorelacja: