Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2

02-972 Warszawa

Zobacz na mapie

sekretariat@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Rejer-Mellin

Koordynator Projektów Stowarzyszenia

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Dorota Szostak

Realizator Programu "Czym skorupka za młodu..."

+48 604 062 073

info@dietetykapediatryczna.edu.pl

 

Magdalena Sot-Szewczyk

- obecnie na zwolnieniu lekarskim do odwołania.

Realizator Programu „Czym skorupka za młodu…”

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2015-07-15Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci "Zdrowe Pokolenia"

23 czerwca br. eksperci Stowarzyszenia spotkali się, aby podsumować ubiegłoroczne działania oraz wyznaczyć cele i zadania jakie realizować będzie Stowarzyszenie w kierunku poprawy kondycji zdrowotnej najmłodszych dzieci. W związku z nadchodzącym zakończeniem kadencji obecnych władz Stowarzyszenia, dokonano również wyboru nowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Zdrowych Pokoleń".

Walne Zebranie otworzył Prezes Zarządu, prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas, witając wszystkich przybyłych Członków i gości zaproszonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Podczas Walnego Zebrania, Członkowie Stowarzyszenia wysłuchali i jednogłośnie przyjęli zarówno sprawozdanie Zarządu z działań jak i wyniku finansowego za rok 2014 oraz sparwozdanie z działań Rady Nadzorczej w analogicznym okresie. W trakcie głosowań, przyjęto aktualizacje w wybranych dokumentach określających sposób funkcjonowania Stowarzyszenia.

W związku z kończącą się kadencją władz Stowarzyszania, przeprowadzone zostały wybory. Z dniem 9 sierpnia 2015 r., fukcję Członka Zarządu Stowarzysznia "Zdrowe Pokolenia" pełnić będą:

  • prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska,
  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska,
  • Magdalena Smolińska,
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha.

Również od 9 sierpnia 2015 r., funkcję Członka Rady Nadzorczej Stowarzysznia "Zdrowe Pokolenia" obejmą: 

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek,
  • prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska,
  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Weker.

Spotkanie zakończyła dyskusja ekspertów dotycząca możliwych sposobów poprawy kondycji zdrowotnej małych pacjentów. Jako kluczowy cel działań Stowarzyszenia "Zdrowe Pokolenia" w latach 2015-2016, eksperci przyjęli kontynuację rozpoczętych projektów wspierających zmiany systemowe na bazie programu pilotażowego wprowadzającego ocenę żywienia i odżywiania dziecka 0-3 podczas wizyt kontrolnych. Ponadto kontynuowane będą działania edukacyjne skierowane do wybranych specjalistów opieki medycznej w ramach programu "Czym skoupka za młodu..."

Fotorelacja: