Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2015-12-03Raport „Bezpieczeństwo żywności a potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci” pod redakcją Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”

Niniejszy raport powstał w odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania dotyczące wyboru żywności dla niemowląt i małych dzieci. Celem publikacji jest przywołanie obowiązujących norm, przedstawienie zagrożeń oraz pokazanie specyficznych potrzeb żywieniowych najmłodszych Polek i Polaków, którzy zaczynają swoją kulinarną przygodę z kolejnym pokarmem po mleku matki. Opracowanie przygotowano pod redakcją Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia” we współpracy z Fundacją NUTRICIA w ramach partnerstwa w programie edukacyjnym „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Autorami raportu są wybitni specjaliści zajmujący się medycznymi aspektami żywienia niemowląt i małych dzieci, bezpieczeństwem żywności oraz prawem żywnościowym.

Konieczność prawidłowego dostosowania żywności do unikalnych potrzeb małych dzieci, wynika ze szczególnej wrażliwości młodych organizmów na działanie czynników zewnętrznych (zwłaszcza substancji szkodliwych) oraz dynamicznie zmieniających się potrzeb żywieniowych w ciągu pierwszych 3 lat ich życia. To szczególny okres kiedy układ pokarmowy dziecka nadal intensywnie rozwija się. Układ detoksykacyjny i wciąż dojrzewający układ odpornościowy nie pozwalają na pełną obronę przed szkodliwymi substancjami, które mogą znajdować się w żywności. Dlatego też zanieczyszczenia w produktach o nieodpowiedniej jakości, takie jak pozostałości środków ochrony roślin, mikotoksyny, metale, azotany czy dodatki do żywności negatywnie wpływają na dalszy rozwój dziecka. Ponadto, jak dowodzą liczne badania i doświadczenia wielu krajów – to właśnie sposób i jakość żywienia człowieka w okresie prenatalnym oraz we wczesnym dzieciństwie, mają kluczowy wpływ na wystąpienie chorób cywilizacyjnych. W Polsce stały się one tak powszechne, iż dotykają już co czwartego z nas. Należy także pamiętać, iż koszty ich leczenia obciążają nie tylko chorującego pacjenta, ale także cały system opieki zdrowia i budżet państwa. Zagadnienie bezpieczeństwa żywności staje się przedmiotem troski i zainteresowania wielu organizacji, działających na rzecz edukacji w zakresie zdrowego stylu życia. Między innymi WHO w kampanii  organizowanej w ramach Światowego Dnia Zdrowia 2015, definiuje zapewnienie bezpieczeństwa żywności, jako ogólnoświatowy problem i podkreśla jego wagę dla prawidłowego funkcjonowania zwłaszcza wrażliwych organizmów dzieci. Żywimy głęboką nadzieję, iż opracowanie przyczyni się do lepszego zrozumienia roli bezpieczeństwa żywności, zarówno w prawidłowym rozwoju młodych organizmów, jak i przeciwdziałaniu przewlekłym chorobom niezakaźnym, w tym otyłości. Raport dedykowany jest decydentom oraz ekspertom ochrony zdrowia, kształtującym politykę prozdrowotną Polski, a także specjalistom na co dzień opiekującym się małymi Polakami: lekarzom pediatrom, pielęgniarkom pediatrycznym, położnym i dietetykom, a także opiekunom i rodzicom niemowląt i małych dzieci.

Składamy serdeczne podziękowania dla zespołu autorów, których wiedza i wieloletnie doświadczenie stały się merytoryczną podstawą niniejszego opracowania. Zespół ekspertów stworzyli:

  • prof. dr n. med. Piotr Socha. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
  • dr n. farm. Hanna Mojska, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
  • dr inż. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. IŻŻ, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
  • dr inż. Beata Przygoda, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Pobierz: