Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2019-09-13Już wkrótce rusza pilotaż standardu szpitalnego żywienia „Dieta Mamy” – Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” konsultantem projektu

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia przystępuje do realizacji założeń projektu pod hasłem „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży
i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Ma on na celu określenie oraz wdrożenie kompleksowych zasad żywienia szpitalnego, a w efekcie wzrost satysfakcji pacjentów
z jakości posiłków w placówkach medycznych oraz podniesienie ich świadomości  w zakresie zdrowej diety. Wśród podmiotów opiniujących projekt znalazło się także Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia”.

Rozporządzenie dotyczące założeń programu powstało jako odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zgłaszane nieprawidłowości
w systemie żywienia szpitalnego, zebrane m.in. w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2018 r. Grupą pilotażową, którą w pierwszej kolejności obejmą zmiany, będą kobiety w ciąży i okresie poporodowym, których potrzeby żywieniowe wymagają szczególnej troski. W praktycznym wymiarze efektem programu będzie dwukrotne zwiększenie dziennej stawki żywieniowej (w porównaniu do obecnej stawki podstawowej), co pozwoli podnieść jakość serwowanych w szpitalach posiłków. Dodatkowo w ramach projektu „Dieta Mamy” podjęte zostaną działania edukacyjne, m.in. w postaci konsultacji dietetycznych, dzięki którym młode mamy zostaną wyposażone w wiedzę na temat odpowiedniej diety w tym szczególnym dla nich okresie.

Jako „Zdrowe Pokolenia” z satysfakcją informujemy, że przedstawiciele Stowarzyszenia włączyli się w proces opiniowania zarządzenia dotyczącego projektu „Dieta Mamy”.
W ocenie członków Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia” zaproponowana realizacja programu jest inicjatywą, która pozytywnie wpłynie na jakość świadczonej opieki zdrowotnej. Młode mamy, priorytetowo objęte pilotażem projektu, są grupą, w której prawidłowe żywienie jest szczególnie istotne ze względu na tak zwane programowanie metaboliczne.

„Zdrowe Pokolenia” wyrażają jednocześnie nadzieję, że planowany pilotaż będzie początkiem niezwykle potrzebnej, szerszej inicjatywy zmieniającej sposób i jakość żywienia pacjentów i ich rodzin podczas hospitalizacji. Ufamy, że rozwiązania wypracowane w ramach realizacji programu będą podwaliną do dalszych działań w obszarze poprawy żywienia szpitalnego w całym systemie ochrony zdrowia oraz obejmą swoim zainteresowaniem także inne grupy, których dieta wymaga szczególnej uwagi, jak m.in. pacjenci w chorobie.

Zachęcamy do zapoznania się z listem z podziękowaniami za udział w opracowywaniu założeń projektu, jaki skierowało do władz Stowarzyszenia Ministerstwo Zdrowia. Pod powyższym linkiem, w materiałach dodatkowych znajdziecie Państwo także informacje o tym, jak przystąpić do programu oraz logo pilotażu.