Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2013-11-21Pierwszy warsztat żywieniowy w ramach programu „Czym skorupka za młodu…”

We współpracy z Kliniką Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz firmą Nutricia Polska, Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” stworzyło program warsztatów żywieniowych dla rezydentów w ośrodkach pediatrycznych oraz studentów – członków Kół Naukowych.

16 listopada 2013 roku w Warszawie odbył się pierwszy warsztat poświęcony zasadom prawidłowego żywienia niemowląt i dzieci. W programie szkolenia znalazły się zagadnienia dotyczące oceny antropometrycznej, schematów żywienia, zasad suplementacji w pierwszych latach życia dziecka oraz specyfiki żywności dla niemowląt i małych dzieci. Zajęcia prowadzone były przez zespół ekspertów prof. Hanny Szajewskiej z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistę – dietetyka z firmy Nutricia Polska. Do wzięcia udziału w warsztatach zaproszono młodych lekarzy – rezydentów oddziałów pediatrycznych warszawskich szpitali oraz studentów – członków kół naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Program realizowany jest pod hasłem „Czym skorupka za młodu…” i składa się z dwóch modułów: pierwszy dotyczy podstawowych zasad prawidłowego żywienia dzieci, drugi – dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Celem programu jest  promocja i rozpowszechnianie wśród młodych lekarzy pediatrów oraz studentów medycyny najnowszej wiedzy z zakresu żywienia niemowląt i małych dzieci, a także zwiększenie ich świadomości na temat żywności dla niemowląt i małych dzieci.

Ze względu na pozytywny odbiór inicjatywy wśród uczestników, Stowarzyszenie w planach na 2014 rok ma realizację programu w kolejnych miastach: Olsztynie, Białymstoku, Katowicach i Trzebnicy.  W ramach programu „Czym skorupka za młodu…” powstanie również cykl newsletterów o tematyce żywieniowej oraz serwis internetowy, gdzie zainteresowani będą mogli skorzystać z „Banku wiedzy”, znaleźć informacje o warsztatach lub sprawdzić swoją wiedzę w konkursach.

Do pobrania: