Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2018-10-09„Zdrowe Pokolenia” z nowymi władzami

9 października 2018 r. w Warszawie członkowie „Zdrowych Pokoleń” spotkali się, aby wybrać nowe władze Stowarzyszenia, w związku z zakończeniem kadencji dotychczasowych organów statutowych. Podczas spotkania dyskutowano także o nowych obszarach rozwoju Stowarzyszenia, tj. polityce senioralnej oraz popularyzacji roli wysiłku fizycznego jako profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od złożenia podziękowań dotychczasowym członkom Zarządu: prof. Teresie Jackowskiej, prof. Annie Dobrzańskiej i prof. Piotrowi Socha, a także Radzie Nadzworczej, którą przez ostatnie lata tworzyli: prof. Halina Weker, prof. Krzysztof Fyderek oraz prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska.

Na mocy przeprowadzonych głosowań oraz podjętych uchwał od 9 października 2018 roku, „Zdrowe Pokolenia” pracują realizując swe cele statutowe, w poniższych zespołach:

Zarząd:

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas, Prezes
 • prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha

Rada Nadzorcza:

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, Przewodniczący
 • dr n. med. Zbigniew Kułaga
 • dr inż. Anna Stolarczyk

Rada Naukowa:

 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Weker, Przewodnicząca
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska
 • prof. dr hab. n. med. Halina Woś

Dyrektor Generalny: Piotr Talarek

Koordynator Projektów: Agnieszka Rejer-Mellin

Sekretariat: Agnieszka Stecko-Żukowska, Dorota Szostak, Magdalena Sot-Szewczyk (aktualnie na urlopie macierzyńskiem).

Nadzwyczajne Walne Zebranie było także okazją do wspólnego przedyskutowania nowych kierunków rozwoju Stowarzyszenia i nowych obszarów jego działalności. Należy do nich przede wszystkim działalność skierowana do seniorów, którzy w opinii członków Stowarzyszenia są bardzo ważną, coraz liczniejszą, a jednocześnie wciąż zbyt mało zauważaną grupą społeczną. Eksperci „Zdrowych Pokoleń” zwrócili uwagę na konieczność interdyscyplinarnego podejścia do projektowania polityk i działań skierowanych do osób starszych, które uwzględnią nie tylko zapewnienie opieki medycznej seniorom, ale także odpowiedzą na ich specyficzne potrzeby we wszystkich obszarach życia. Podczas dyskusji podjęto także temat aktywności fizycznej zarówno osób starszych, jak i młodszych pokoleń, która jako znakomity, choć niedoceniony, środek profilaktyczny i leczniczy wymaga szerszej promocji.

Członkami Stowarzyszenia są wybitni eksperci swoich specjalizacji, tj.:

 • prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska
 • prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
 • prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak
 • prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk
 • prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Weker
 • prof. dr hab. n. med. Halina Woś
 • dr n. med. Michał Brzeziński
 • dr n. med. Zbigniew Kułaga
 • dr n. med. Józef Rusin
 • dr inż. Anna Stolarczyk
 • Piotr Talarek (Dyrektor Generalny Stowarzyszenia)
 • Agnieszka Dolna
 • Barbara Paszkiewicz-Laskowska
 • Magdalena Smolińska
 • Marta Szulc
 • Mariola Urbanowska-Jęcek

Pod linkiem dostępna jest relacja foto z wydarzenia - klik!