Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2019-02-28"Zdrowe Pokolenia" sprawdziły, jak żywione są dzieci w żłobkach

Nasze dzieci spędzają w placówkach dziennej opieki, takich jak żłobki i kluby malucha, dużą część swojego dnia. Tam też zjadają większość swoich posiłków – od śniadania do podwieczorku. Przyjmuje się, iż jadłospis żłobkowy powinien zaspokajać 75% dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze. Jaka jest jakość posiłków, które spożywają nasze dzieci podczas pobytu w żłobku czy klubiku?

W 2018 r. Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” wydało i dostarczyło do każdego żłobka i klubu malucha w Polsce (ponad 3400 placówek) poradnik „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie do aktualnych norm i zaleceń”. Celem projektu było udostępnienie osobom odpowiedzialnym za przygotowywanie posiłków w żłobkach przystępnego opracowania najnowszych norm żywieniowych wraz z poradami, jak dostosować do nich dziecięce menu. Poradnik został objęty honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, a grantodawcą została Fundacja Nutricia. Ostatni etap projektu upowszechnienia najnowszych zaleceń dietetycznych dla najmłodszych dzieci stanowiło badanie ankietowe, w którym zapytaliśmy pracowników żłobków o zwyczaje żywieniowe w ich placówkach.

Spośród 65 żłobków publicznych i prywatnych z całej Polski, których przedstawiciele wypełnili formularz ankiety, zdecydowana większość zapoznała się z treścią poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach…” oraz pozytywnie oceniła jego zawartość merytoryczną, wskazując go jako wartościowe źródło do uaktualnienia wiedzy z zakresu żywienia dzieci. Jak wskazują wyniki naszej ankiety, taka pomoc może być żłobkom bardzo potrzebna: niemal 85% przebadanych żłobków tylko w sposób szacunkowy monitoruje serwowane dzieciom posiłki pod kątem realizacji norm składników odżywczych.

70% badanych żłobków, dzięki treściom zawartym w poradniku, planuje wprowadzenie zmian w żłobkowym menu i zwyczajach żywieniowych, polegających m.in. na ograniczeniu dosalania i dosładzania potraw, rezygnacji z podawania gotowych jogurtów
i deserów, proponowaniu dzieciom wody jako podstawowego napoju
w trakcie posiłków i pomiędzy nimi. Trudnością we wprowadzaniu tych zmian, na jaką najczęściej wskazują przedstawiciele żłobków, jest brak kuchni własnej i konieczność korzystania z cateringu.

W przypadku 16 placówek Stowarzyszenie „Zdrowe Pokolenia” przeprowadziło pogłębiony wywiad dietetyczny. Analiza jakościowa
i ilościowa dekadowych jadłospisów ujawniła zarówno obszary,
w których praktyka żywieniowa prowadzona jest zgodnie z najnowszą wiedzą, jak i takie, w których żłobki nadal mają przed sobą wiele pracy do wykonania. Dużym problemem placówek, który napotkaliśmy
w naszym badaniu, był brak jednolitego systemu dokumentowania i archiwizowania danych o diecie żłobkowej, który uniemożliwia ewaluację systemu żywienia. Żaden z przebadanych przez nas żłobków i klubów maluchu nie realizował w 100% norm modelowej racji pokarmowej. Do najczęstszych błędów żywieniowych należały m.in.:

  • zbyt mała podaż produktów mlecznych,
  • zbyt duże ilości pieczywa oraz mięsa,
  • włączanie do jadłospisów niedozwolonych produktów, np. serów topionych, parówek czy słodzonych płatków śniadaniowych.

Warto jednak docenić pozytywne praktyki żywieniowe, realizowane przede wszystkim w placówkach publicznych:

  • serwowanie dzieciom dużych ilości warzyw i owoców,
  • respektowanie ograniczeń dotyczących dosalania i dosładzania potraw,
  • rezygnacja z gotowych jogurtów czy drożdżówek na rzecz niedosładzanych koktajli i deserów mlecznych oraz wypieków własnej produkcji.

Badanie ankietowe oraz wywiady dietetyczne, przeprowadzone przez „Zdrowe Pokolenia” w żłobkach, wskazują na liczne nieprawidłowości w żywieniu małych dzieci, uczęszczających do tych placówek. Alarmujące dane przedstawia także Instytut Matki i Dziecka, który
w swoich badaniach wskazuje, że w następstwie popełnianych błędów żywieniowych 32% dzieci w Polsce w wieku od 5. do 36. miesięcy ma nieprawidłową masę ciała. Sytuacja ta jest szczególnie niepokojąca
w kontekście tzw. programowania metabolicznego i kształtowania nawyków żywieniowych. Pierwsze trzy lata życia, jak podkreślają eksperci „Zdrowych Pokoleń”, to szczególny czas, w którym mamy realny wpływ na kształtowanie zdrowie dziecka. Aby zapewnić naszym dzieciom szansę na zdrowie w przyszłości, powinniśmy już teraz zadbać o to, aby posiłki, które podawane są im w żłobkach i placówkach opieki były zgodne z opracowanymi przez ekspertów normami żywienia.

Poradnik dostępny jest do pobrania w naszym Banku Wiedzy.