Sekretariat Stowarzyszenia 

„Zdrowe Pokolenia”

ul. Branickiego 10 lok. 2, 02-972 Warszawa

sekretariat@zdrowepokolenia.org

Zobacz na mapie

 

Agnieszka Rejer-Mellin, 

Dyrektor ds. Projektów

+48 604 062 172

agnieszka.rejer@zdrowepokolenia.org

 

Agnieszka Stecko-Żukowska, 

Specjalista ds. Projektów 

+48 604 061 957

agnieszka.stecko@zdrowepokolenia.org

 

Magdalena Sot-Szewczyk,

Specjalista ds. Projektów

+ 48 604 062 073

magdalena.sot@zdrowepokolenia.org

2013-03-21Badanie ankietowe podczas X Kongresu Akademia po Dyplomie – Pediatria

W ramach Kongresu Pediatrycznego, który odbył się 22 marca 2013 roku w Warszawie, zespół Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia” przeprowadził wśród uczestników anonimową ankietę na temat profilaktyki żywieniowej w opiece zdrowotnej dzieci do lat 3...

Jak pokazały wyniki ankiety, w ocenie uczestników Kongresu jedynie 29 proc. lekarzy pediatrów ma wystarczającą wiedzę w zakresie najnowszych zaleceń żywieniowych umożliwiającą udzielanie porad dietetycznych. Mimo powyższego, 71 proc. lekarzy udziela porady żywieniowej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Jedynie 40 proc. lekarzy pediatrów zawsze wypełnia siatki centylowe dzieci do lat 3. Tylko 7 proc. lekarzy twierdzi, że program studiów dla przyszłych pediatrów obejmuje tematykę związaną z żywieniem w wystarczającym zakresie.

Ankieta zawierała 10 pytań zamkniętych: 7 spośród nich miało charakter obiektywny, natomiast 3 pytania dotyczące poziomu przygotowania lekarzy pediatrów do udzielania porad żywieniowych – subiektywny. W badaniu wzięło udział 220 lekarzy pediatrów, a raport z wnioskami został opracowany przez dr Barbarę Dubnicką-Cyman, absolwentkę Katedry Demografii i Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

Do pobrania: